Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

  • Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

  Αναλογικές Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α 2017 (€/KWh)

T1

(Χρήση Κουζίνας)

T2

(Αυτόνομη Θέρμανση & Ζεστό Νερό)

Τ3

(Κεντρική Θέρμανση)

Τ3C

(Συμπαραγωγή)

T3D

(Κλιματισμός)

Α.Θ.Δ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΛΑΡΙΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΟΛΟΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΤΡΙΚΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΑΡΔΙΤΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΦΑΡΣΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΟΚΚΙΝΑ (kWh/Nm3)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,028019434 0,024123763 0,026303582 0,026107244 0,026303582 11,3517              
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,034304203 0,030408532 0,032588351 0,032392013 0,032588351 11,3594              
ΜΑΡΤΙΟΣ 0,033810581 0,029914910 0,032094729 0,031898391 0,032094729 11,3602              
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,035475161 0,031579490 0,033759309 0,033562971 0,033759309 11,3652              
ΜΑΙΟΣ 0,033144784 0,029249113 0,031428932 0,031232594 0,031370031 11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506
ΙΟΥΝΙΟΣ 0,027436451 0,023540780 0,025720599 0,025131585 0,025131585 11,4585 11,4563  11,4546  11,4506  11,4516  11,4498  11,4603  11,4545
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,027505297 0,023609626 0,025789445 0,025200431 0,025200431  11,4260  11,4210  11,4230  11,4260  11,4190  11,4310  11,4300  11,4220
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,026850797 0,022955126 0,025134945 0,024545931 0,024545931  11,4210  11,4160  11,4190  11,4170  11,4170  11,4220  11,4150  11,4210
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ                          
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                          
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                          
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                          

*Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα (Μ-1). Όπου Μ ο μήνας αναφοράς της τιμής για την κάθε κατηγορία τιμολόγησης
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Το εγκεκριμένο περιθώριο προμήθειας παραμένει σταθερό για όλο το 2017.

  • Το τιμολόγιο Τ3C προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 5%,  για την περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο και 15% αντίστοιχα για τη περίοδο Μάιο έως Σεπτέμβριο.
  • Το τιμολόγιο T3D προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 15%,  για την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάγιες Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α. 2017

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 0,15025
T3 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α.Η χρέωση αυτή προκύπτει βάση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Θεσσαλονίκη 0,001839830 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491        
Θεσσαλία 0,001787674 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423        

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,024123763 0,030408532 0,029914910 0,031579490 0,029249113 0,023540780 0,023609626 0,022955126        
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,001787674 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491        
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600        
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000        
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - -        
ΔΕΤΕ 0,00019410 0,000229230 0,000230588 0,000234550 0,000226963 0,000192352 0,000188574 0,000184566        
ΦΠΑ 0,00507171 0,005989780 0,006025275 0,006098299 0,005901039 0,005001153 0,004902936 0,004798718        
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,044084839 0,052065032 0,052373546 0,053242838 0,051520608 0,043578912 0,042806399 0,04189650        
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,500437867 0,591359840 0,594973957 0,605115502 0,590147956 0,499348963 0,489105915 0,478499938        

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,026303582 0,03258835 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945        
Χρέωση Μεταφοράς 0,001787674 0,00252989 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491        
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,01174260 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600        
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000        
ΤΑΕ 0,00008500 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - -        
ΔΕΤΕ 0,00021409 0,00024923 0,000250588 0,000254549 0,000246962 0,000212351 0,000208574 0,000204565        
ΦΠΑ 0,00559428 0,00651236 0,006547852 0,006618275 0,006421015 0,005521129 0,005422912 0,005318695        
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,048627234 0,056607429 0,056915942 0,057782632 0,056060402 0,048118707 0,047346194 0,046436296        
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,552001772 0,642952839 0,646576484 0,656711169 0,642149481 0,551368204 0,540977613 0,530348937        

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02412376 0,030408532 0,0299149100 0,0315794900 0,0292491130 0,0235407800 0,0236096060 0,0229551260        
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,0049956720 0,0042961270 0,0047816260 0,0034758640 0,0030448230 0,0028914230        
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000        
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000        
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,0000850000 0,0000850000 0,0000850000 - - -        
ΔΕΤΕ 0,00019962 0,000242845 0,0002443560 0,0002491810 0,0002399567 0,0002048862 0,0002026502 0,0001986107        
ΦΠΑ 0,00521610 0,006345537 0,0063850200 0,0064787080 0,0062388741 0,0053270417 0,0052689064 0,0051638794        
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04533991 0,055157357 0,055500558 0,056564106 0,054470170 0,046424172 0,046001606 0,045084639        
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,514276997 0,626554481 0,630458589  0,658434476 0,623563612 0,531849242 0,525384342 0,514686239        

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02630358 0,032588351 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945        
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423        
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600        
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000        
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - -        
ΔΕΤΕ 0,00021962 0,000262844 0,000264355 0,000269180 0,000259956 0,000224885 0,000222649 0,000218610        
ΦΠΑ 0,00573867 0,006868113 0,006907596 0,006998685 0,006758851 0,005847018 0,005788883 0,005683856        
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04988230 0,059699751 0,060042952 0,061103901 0,059009964 0,050963967 0,050541400 0,049624434        
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,565800010 0,678153352 0,682057913 0,711279958 0,675534270 0,583858489 0,577233331 0,566512535