Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

  • Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

  Αναλογικές Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α 2017 (€/KWh)

T1

(Χρήση Κουζίνας)

T2

(Αυτόνομη Θέρμανση & Ζεστό Νερό)

Τ3

(Κεντρική Θέρμανση)

Τ3C

(Συμπαραγωγή)

T3D

(Κλιματισμός)

Α.Θ.Δ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ.*  ΛΑΡΙΣΑ (kWh/Nm3)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,028019434 0,024123763 0,026303582 0,026107244 0,026303582 11,3517 11,3427
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,034304203 0,030408532 0,032588351 0,032392013 0,032588351 11,3594 11,3581
ΜΑΡΤΙΟΣ 0,033810581 0,029914910 0,032094729 0,031898391 0,032094729 11,3602 11,3595
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,035475161 0,031579490 0,033759309 0,033562971 0,033759309 11,3652 11,6405
ΜΑΙΟΣ 0,033144784 0,029249113 0,031428932 0,031232594 0,031370031 11,4546 11,4478
ΙΟΥΝΙΟΣ              
ΙΟΥΛΙΟΣ              
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ              
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ              
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ              
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ              
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ              

*Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα (Μ-1). Όπου Μ ο μήνας αναφοράς της τιμής για την κάθε κατηγορία τιμολόγησης
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Το εγκεκριμένο περιθώριο προμήθειας παραμένει σταθερό για όλο το 2017.

  • Το τιμολόγιο Τ3C προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 5%,  για την περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο και 15% αντίστοιχα για τη περίοδο Μάιο έως Σεπτέμβριο.
  • Το τιμολόγιο T3D προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 15%,  για την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάγιες Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α. 2017

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 0,15025
T3 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α.Η χρέωση αυτή προκύπτει βάση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Θεσσαλονίκη 0,001839830 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893              
Θεσσαλία 0,001787674 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626              

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,024123763 0,030408532 0,029914910 0,031579490 0,029249113              
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,001787674 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893              
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600              
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000              
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000              
ΔΕΤΕ 0,00019410 0,000229230 0,000230588 0,000234550 0,000226963              
ΦΠΑ 0,00507171 0,005989780 0,006025275 0,006098299 0,005901039              
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,044084839 0,052065032 0,052373546 0,053242838 0,051520608              
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,500437867 0,591359840 0,594973957 0,605115502 0,590147956              

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,026303582 0,03258835 0,032094729 0,033759309 0,031428932              
Χρέωση Μεταφοράς 0,001787674 0,00252989 0,003295173 0,002422899 0,003235893              
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,01174260 0,011742600 0,011742600 0,011742600              
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000              
ΤΑΕ 0,00008500 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000              
ΔΕΤΕ 0,00021409 0,00024923 0,000250588 0,000254549 0,000246962              
ΦΠΑ 0,00559428 0,00651236 0,006547852 0,006618275 0,006421015              
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,048627234 0,056607429 0,056915942 0,057782632 0,056060402              
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,552001772 0,642952839 0,646576484 0,656711169 0,642149481              

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02412376 0,030408532 0,0299149100 0,0315794900 0,0292491130              
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,0049956720 0,0042961270 0,0047816260              
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000              
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000              
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,0000850000 0,0000850000 0,0000850000              
ΔΕΤΕ 0,00019962 0,000242845 0,0002443560 0,0002491810 0,0002399567              
ΦΠΑ 0,00521610 0,006345537 0,0063850200 0,0064787080 0,0062388741              
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04533991 0,055157357 0,055500558 0,056564106 0,054470170              
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,514276997 0,626554481 0,630458589  0,658434476 0,623563612              

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02630358 0,032588351 0,032094729 0,033759309 0,031428932              
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626              
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600              
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000              
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000              
ΔΕΤΕ 0,00021962 0,000262844 0,000264355 0,000269180 0,000259956              
ΦΠΑ 0,00573867 0,006868113 0,006907596 0,006998685 0,006758851              
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04988230 0,059699751 0,060042952 0,061103901 0,059009964              
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,565800010 0,678153352 0,682057913 0,711279958 0,675534270