Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

  • Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

  Αναλογικές Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α 2017 (€/KWh)

T1

(Χρήση Κουζίνας)

T2

(Αυτόνομη Θέρμανση & Ζεστό Νερό)

Τ3

(Κεντρική Θέρμανση)

Τ3C

(Συμπαραγωγή)

T3D

(Κλιματισμός)

Α.Θ.Δ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΛΑΡΙΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΟΛΟΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΤΡΙΚΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΑΡΔΙΤΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΦΑΡΣΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΟΚΚΙΝΑ (kWh/Nm3)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,028019434 0,024123763 0,026303582 0,026107244 0,026303582 11,3517              
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,034304203 0,030408532 0,032588351 0,032392013 0,032588351 11,3594              
ΜΑΡΤΙΟΣ 0,033810581 0,029914910 0,032094729 0,031898391 0,032094729 11,3602              
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,035475161 0,031579490 0,033759309 0,033562971 0,033759309 11,3652              
ΜΑΙΟΣ 0,033144784 0,029249113 0,031428932 0,031232594 0,031370031 11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506
ΙΟΥΝΙΟΣ 0,027436451 0,023540780 0,025720599 0,025131585 0,025131585 11,4585 11,4563  11,4546          
ΙΟΥΛΙΟΣ                          
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                          
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ                          
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                          
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                          
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                          

*Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα (Μ-1). Όπου Μ ο μήνας αναφοράς της τιμής για την κάθε κατηγορία τιμολόγησης
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Το εγκεκριμένο περιθώριο προμήθειας παραμένει σταθερό για όλο το 2017.

  • Το τιμολόγιο Τ3C προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 5%,  για την περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο και 15% αντίστοιχα για τη περίοδο Μάιο έως Σεπτέμβριο.
  • Το τιμολόγιο T3D προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 15%,  για την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάγιες Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α. 2017

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 0,15025
T3 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α.Η χρέωση αυτή προκύπτει βάση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Θεσσαλονίκη 0,001839830 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027            
Θεσσαλία 0,001787674 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864            

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,024123763 0,030408532 0,029914910 0,031579490 0,029249113 0,023540780            
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,001787674 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027            
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600            
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000            
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000000000            
ΔΕΤΕ 0,00019410 0,000229230 0,000230588 0,000234550 0,000226963 0,000192352            
ΦΠΑ 0,00507171 0,005989780 0,006025275 0,006098299 0,005901039 0,005001153            
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,044084839 0,052065032 0,052373546 0,053242838 0,051520608 0,043578912            
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,500437867 0,591359840 0,594973957 0,605115502 0,590147956 0,499348963            

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,026303582 0,03258835 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599            
Χρέωση Μεταφοράς 0,001787674 0,00252989 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027            
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,01174260 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600            
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000            
ΤΑΕ 0,00008500 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000000000            
ΔΕΤΕ 0,00021409 0,00024923 0,000250588 0,000254549 0,000246962 0,000212351            
ΦΠΑ 0,00559428 0,00651236 0,006547852 0,006618275 0,006421015 0,005521129            
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,048627234 0,056607429 0,056915942 0,057782632 0,056060402 0,048118707            
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,552001772 0,642952839 0,646576484 0,656711169 0,642149481 0,551368204            

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02412376 0,030408532 0,0299149100 0,0315794900 0,0292491130 0,0235407800            
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,0049956720 0,0042961270 0,0047816260 0,0034758640            
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000            
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000            
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,0000850000 0,0000850000 0,0000850000 0,0000000000            
ΔΕΤΕ 0,00019962 0,000242845 0,0002443560 0,0002491810 0,0002399567 0,0002048862            
ΦΠΑ 0,00521610 0,006345537 0,0063850200 0,0064787080 0,0062388741 0,0053270417            
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04533991 0,055157357 0,055500558 0,056564106 0,054470170 0,046424172            
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,514276997 0,626554481 0,630458589  0,658434476 0,623563612 0,531849242            

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02630358 0,032588351 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599            
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864            
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600            
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000            
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000000000            
ΔΕΤΕ 0,00021962 0,000262844 0,000264355 0,000269180 0,000259956 0,000224885            
ΦΠΑ 0,00573867 0,006868113 0,006907596 0,006998685 0,006758851 0,005847018            
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04988230 0,059699751 0,060042952 0,061103901 0,059009964 0,050963967            
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,565800010 0,678153352 0,682057913 0,711279958 0,675534270 0,583858489