Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το αρχείο της Τιμολογιακής Πολιτικής.

 

Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Η χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου διακρίνεται σε Αναλογική (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώθηκε) και σε Πάγια χρέωση (υπολογιζόμενη από τις ημέρες της περιόδου κατανάλωσης).

 

  • Αναλογικές Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

  Αναλογικές Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α 2017 (€/KWh)

T1

(Χρήση Κουζίνας & Ζεστό Νερό)

T2

(Αυτόνομη Θέρμανση & Ζεστό Νερό)

Τ3

(Κεντρική Θέρμανση)

 

Τ3C

(Συμπαραγωγή)

 

 

T3D

(Κλιματισμός)

 

 

Α.Θ.Δ.* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΛΑΡΙΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΟΛΟΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΤΡΙΚΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΑΡΔΙΤΣΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΦΑΡΣΑΛΑ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (kWh/Nm3)

Α.Θ.Δ* ΚΟΚΚΙΝΑ (kWh/Nm3)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0,028019434 0,024123763 0,026303582 0,026107244 0,026303582 11,3517              
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0,034304203 0,030408532 0,032588351 0,032392013 0,032588351 11,3594              
ΜΑΡΤΙΟΣ 0,033810581 0,029914910 0,032094729 0,031898391 0,032094729 11,3602              
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,035475161 0,031579490 0,033759309 0,033562971 0,033759309 11,3652              
ΜΑΙΟΣ 0,033144784 0,029249113 0,031428932 0,031232594 0,031370031 11,4546 11,4478 11,4478 11,4895 11,4899 11,4925 11,4654 11,4506
ΙΟΥΝΙΟΣ 0,027436451 0,023540780 0,025720599 0,025131585 0,025131585 11,4585 11,4563 11,4546 11,4506 11,4516 11,4498 11,4603 11,4545
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,027505297 0,023609626 0,025789445 0,025200431 0,025200431 11,4260 11,4210 11,4230 11,4260 11,4190 11,4310 11,4300 11,4220
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,026850797 0,022955126 0,025134945 0,024545931 0,024545931 11,4210 11,4160 11,4190 11,4170 11,4170 11,4220 11,4150 11,4210
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0,027032643 0,023136972 0,025316791 0,024727777 0,024727777 11,3710 11,3680 11,3710 11,4130 11,4120 11,4390 11,3670 11,3890
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,025931829 0,022036158 0,024215977 0,024019639 0,023626963 11,3920 11,3890 11,3920 11,3770 11,3760 11,5570 11,3880 11,3930
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0,027700541 0,023804870 0,025984689 0,025788351 0,025984689 11,3750 11,3490 11,3570 11,3680 11,3660 11,3430  11,3540 11,3600 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                          

*Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

Οι παραπάνω τιμές περιέχουν:

  • Το πραγματικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα (Μ-1). Όπου Μ ο μήνας αναφοράς της τιμής για την κάθε κατηγορία τιμολόγησης
  • Το αναλογικό περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου για κάθε κατηγορία τιμολόγησης.

Το εγκεκριμένο περιθώριο προμήθειας παραμένει σταθερό για όλο το 2017.

  • Το τιμολόγιο Τ3C προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 5%,  για την περίοδο από Οκτώβριο έως Απρίλιο και 15% αντίστοιχα για τη περίοδο Μάιο έως Σεπτέμβριο.
  • Το τιμολόγιο T3D προκύπτει εφαρμόζοντας επί του περιθώριού προμήθειας (Ms) της κατηγορίας T3, έκπτωση 15%,  για την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο.

 

  • Πάγιες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Οι πάγιες χρεώσεις ανά κατηγορία καταναλωτών που αφορούν την προμήθεια Φυσικού Αερίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάγιες Χρεώσεις

Προμήθειας Φ.Α. 2017

 €/ημέρα/πελάτη

T1 0,04537
T2 0,15025
T3 0

 

Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς

  • Χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει η Εταιρία με τον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α.Η χρέωση αυτή προκύπτει βάση του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016).

Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Θεσσαλονίκη 0,001839830 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834  
Θεσσαλία 0,001787674 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και τέλη):

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,081592578
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου (€/KWh) 0,024123763 0,030408532 0,029914910 0,031579490 0,029249113 0,023540780 0,023609626 0,022955126 0,023136972 0,022036158 0,023804870  
Χρέωση Μεταφοράς (€/KWh) 0,001787674 0,002529890 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834  
Χρέωση Διανομής (€/KWh) 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600  
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000 0,001080000  
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,00019410 0,000229230 0,000230588 0,000234550 0,000226963 0,000192352 0,000188574 0,000184566 0,000186522435 0,000180719815 0,000194927  
ΦΠΑ 0,00507171 0,005989780 0,006025275 0,006098299 0,005901039 0,005001153 0,004902936 0,004798718 0,004849583 0,00469872 0,005068090  
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,044084839 0,052065032 0,052373546 0,053242838 0,051520608 0,043578912 0,042806399 0,04189650 0,042340593 0,041023398 0,044248320  
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,500437867 0,591359840 0,594973957 0,605115502 0,590147956 0,499348963 0,489105915 0,478499938 0,4814548830 0,4673385500 0,503324640  

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,217580208
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,026303582 0,03258835 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,025316791 0,024215977 0,025984689  
Χρέωση Μεταφοράς 0,001787674 0,00252989 0,003295173 0,002422899 0,003235893 0,002022027 0,001282663 0,001135491 0,001344915 0,001285205 0,002357834  
Χρέωση Διανομής 0,011742600 0,01174260 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600 0,011742600  
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000  
ΤΑΕ 0,00008500 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,00021409 0,00024923 0,000250588 0,000254549 0,000246962 0,000212351 0,000208574 0,000204565 0,000206522 0,000200719 0,000214926  
ΦΠΑ 0,00559428 0,00651236 0,006547852 0,006618275 0,006421015 0,005521129 0,005422912 0,005318695 0,00536956 0,005218692 0,005588066  
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,048627234 0,056607429 0,056915942 0,057782632 0,056060402 0,048118707 0,047346194 0,046436296 0,046880387 0,045563193 0,048788115  
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,552001772 0,642952839 0,646576484 0,656711169 0,642149481 0,551368204 0,540977613 0,530348937 0,5330768806 0,5190558947 0,554964808  

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T2

Τύπος μετρητή

G4

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,150246575

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,094587619
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02412376 0,030408532 0,0299149100 0,0315794900 0,0292491130 0,0235407800 0,0236096060 0,0229551260 0,023136972 0,022036158 0,0238048700  
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,0049956720 0,0042961270 0,0047816260 0,0034758640 0,0030448230 0,0028914230 0,003561043 0,003216604 0,0038879200  
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000 0,0127956000  
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00108000 0,001080000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000 0,0010800000  
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,0000850000 0,0000850000 0,0000850000 - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,00019962 0,000242845 0,0002443560 0,0002491810 0,0002399567 0,0002048862 0,0002026502 0,0001986107 0,000202868 0,000200642 0,0002078420  
ΦΠΑ 0,00521610 0,006345537 0,0063850200 0,0064787080 0,0062388741 0,0053270417 0,0052689064 0,0051638794 0,005274570 0,005216687 0,0054038907  
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04533991 0,055157357 0,055500558 0,056564106 0,054470170 0,046424172 0,046001606 0,045084639 0,046051053 0,045545691 0,047180123  
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,514276997 0,626554481 0,630458589  0,658434476 0,623563612 0,531849242 0,525384342 0,514686239 0,5249206028 0,5199496085 0,535447216  

Πόλη

Λάρισα

Κατηγορία Πελάτη

T3

Τύπος μετρητή

G10

Πάγια Χρέωση Προμήθειας

(€/Ημέρα/Πελάτη)

-

Πάγια Χρέωση Διανομής

(€/Ημέρα/Πελάτη)

0,25223365
Αναλογικό Μέρος

Μήνας

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Aπρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Προμήθεια Αερίου 0,02630358 0,032588351 0,032094729 0,033759309 0,031428932 0,025720599 0,025789445 0,025134945 0,02531679 0,02421598 0,025984689  
Χρέωση Μεταφοράς 0,00183983 0,004199843 0,004995672 0,004296127 0,004781626 0,003475864 0,003044823 0,002891423 0,003561043 0,003216604 0,003887920  
Χρέωση Διανομής 0,01279560 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600 0,012795600  
Φόροι & Τέλη
Ε.Φ.Κ 0,00290000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000 0,002900000  
ΤΑΕ 0,00008500 0,000085000 0,000085000 0,000085000 0,000085000 - - - - - -  
ΔΕΤΕ 0,00021962 0,000262844 0,000264355 0,000269180 0,000259956 0,000224885 0,000222649 0,000218610 0,000222867 0,000220641 0,000227841  
ΦΠΑ 0,00573867 0,006868113 0,006907596 0,006998685 0,006758851 0,005847018 0,005788883 0,005683856 0,005794546 0,005736664 0,005923867  
Τελική Τιμή (€/KWh) 0,04988230 0,059699751 0,060042952 0,061103901 0,059009964 0,050963967 0,050541400 0,049624434 0,050590848 0,050085485 0,051719917  
Τελική Τιμή (€/Nm3) 0,565800010 0,678153352 0,682057913 0,711279958 0,675534270 0,583858489 0,577233331 0,566512535 0,576668213 0,571775897 0,586969340