Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Ιστορική Διαδρομή

ΜΕΝΟΥ

Η χρήση του φυσικού αερίου ξεκινά από τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας με την ίδρυση της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. το 2000. Από κοινού οι δύο εταιρείες  ασκούσαν τα αποκλειστικά δικαιώματα (α) προγραμματισμού, (β) μελέτης, (γ) σχεδιασμού, (δ) κατασκευής, (ε) εκμετάλλευσης και πώλησης φυσικού αερίου στους Δήμους και Κοινότητες της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλίας αντίστοιχα.

Τόσο στην Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. όσο και στην Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. συμμετείχαν κατά 51% η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ), που ασκεί και την διοίκηση των εταιριών . Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Απόφασης Δ1/Γ/Φ7/11819 (Φ.Ε.Κ. 1086/31.08.2000) του Υπουργείου Ανάπτυξης, της παραχωρούσε την αποκλειστική τριακονταετή άδεια για την διαχείριση της Υπηρεσίας διανομής Φυσικού Αερίου στην Γεωγραφική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αντίστοιχα, για την προώθηση και διάθεση του Φ.Α. για πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη των 100 GWh.

Τον Ιανουάριο 2017 ιδρύθηκε η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) με βάση τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία  (Ν.4001/2011 και τον αναθεωρημένο Ν.4336/2015 που τροποποιήθηκε με τον Ν.4414/2016)  για τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των εταιριών Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε., διατηρώντας τον ρόλο της προμήθειας Φυσικού Αερίου για επιλέγοντας και μη πελάτες.

Στην Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. συμμετέχει κατά 51% η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ) και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ) ο οποίος ασκεί το management.